Zmiany dotyczące zasad kolportowania „Palestry”

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2015 – zgodnie z uchwałą nr 16/2014 NRA z dnia 14 czerwca 2014 roku – zmianie ulegają zasady kolportowania „Palestry” do adwokatów.

Redakcja „Palestry” została zobowiązana do kolportowania Pisma Adwokatury Polskiej do wszystkich członków izb adwokackich od 2015 roku. Podstawowym nośnikiem pisma pozostaje wersja papierowa. Jednakże każdy odbiorca z samorządu adwokackiego może zrezygnować z wersji papierowej pisma na rzecz wersji elektronicznej (szczegółowe informacje zawiera uchwała Prezydium NRA nr 53/14).

W związku z tym proszę o informację o rezygnacji z wersji papierowej do dnia 12 stycznia 2015 roku (na adres e-mailowy: sekretariat@adwokatura.zgora.pl).

do pobrania: Uchwała nr 53/2014, Uchwała Nr 16/2014

 

Wicedziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Zielonej Górze

adw. Tadeusz Dobiecki

« Powrót do listy aktualności