Deklaracja o gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu

Szanowna Pani Mecenas
Szanowny Panie Mecenasie,

w związku z treścią § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2015 roku poz. 816), proszę o złożenie do Okręgowej Rady Adwokackiej deklaracji o gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu. Deklaracja ta może być złożona również w formie elektronicznej, najpóźniej do dnia 15 lipca 2016 roku.
Brak deklaracji w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z umieszczenia na liście A (adwokatów deklarujących gotowość udzielania pomocy prawnej w postępowaniu karnym).

Dziekan
ORA w Zielonej Górze
adw. Krzysztof S. Szymański

do pobrania: deklaracja

« Powrót do listy aktualności