Deklaracje gotowości do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 05.08.2015r., termin złożenia 24.10.2016r.

Adwokaci Izby (wszyscy)

na podstawie uchwały NRA nr 40/2015 z dnia 19.09.2015 r. w sprawie regulaminu wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 poz. 1255), proszę o przesłanie w terminie do 24 października 2016 r. deklaracji o gotowości udzielania pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z zarządzeniem Dziekana z dnia 28 października 2015 roku adwokat może zadeklarować zamiar udzielania pomocy prawnej w jednym punkcie w obrębie powiatu na terenie którego ma siedzibę wykonywania zawodu lub w innym powiecie.

W przypadku braku zgłoszeń adwokatów zainteresowanych udzielaniem pomocy na terenie powiatu, Dziekan może skierować do udzielania pomocy adwokatów nie mających siedziby na terenie danego powiatu, a deklarujących chęć świadczenia takiej pomocy.

Wykazy adwokatów będą tworzone odrębnie dla każdego powiatu, z  uwzględnieniem miejsca położenia kancelarii.

Brak deklaracji do dnia 24 października 2016 roku ORA uzna za rezygnację z umieszczenia Koleżanki/Kolegi na liście.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

adw. Krzysztof S. Szymański

Dziekan ORA

Wzór deklaracji:

deklaracja-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-2017

« Powrót do listy aktualności