Dodatkowe szkolenie z KPC, Zielona Góra.

Informujmy, że dodatkowe szkolenie z KPC prowadzone przez Sędziego SO Grzegorza Karasia odbędzie się w dniu 11 i 18 stycznia 2020 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.
Szkolenie to jest organizowane w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 08 stycznia 2020 roku na adres biuro@adwokatura.zgora.pl

W załączeniu szczegółowy harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową.

szkolenie harmonogram

K A R T A Z G Ł O S Z E N I O W A

« Powrót do listy aktualności