DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW.

Szanowni Państwo,

Centrum Promocji Informatyki zaprasza na szkolenie.

Szkolenie skierowane jest do:

– przedstawicieli administracji publicznej,

– radców prawnych i adwokatów,

– przedstawicieli firm IT świadczących usługi komunikacji elektronicznej.

Szkolenie poprowadzi:

Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek, prof. nadzw. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ekspert w Zespole Ministra Sprawiedliwości ds Informatyzacji Postępowań Sądowych, autor szeregu publikacji, w tym zagranicznych dotyczących prawa nowych technologii.

Program, czas trwania 10:00 – 16:00

 1. Doręczanie w ramach postępowania podatkowego od 1 stycznia 2016r, po nowelizacji przepisów
 2. Problem postępowań wszczętych przed 1 stycznia (brak przepisów intertemporalnych)
 3. Jak składać i jak odbierać pisma przez pełnomocników
 4. Jak doręczać pisma na podstawie nowych przepisów
 5. Konsekwencje wadliwych doręczeń
 6. Doręczenia w ramach postępowania administracyjnego
 7. Sposoby doręczania elektronicznego
 8. Przesłanki
 9. Sposób doręczania
 10. Urzędowe poświadczenie odbioru
 11. Identyfikacja on-line (w związku z eIDAS)
 12. Konsekwencje wadliwego doręczania
 13. Zaświadczenia elektroniczne
 14. Poświadczenia elektroniczne
 15. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – i doręczanie w postaci elektronicznej do sądów po 8 września 2016 r.
 16. Elektroniczne biuro podawcze
 17. Skutki doręczenia elektronicznego
 18. Poświadczenie elektroniczne za zgodność
 19. Portal informacyjny skutki umieszczenie w nim pisma sądowego
 20. Wyroki w postaci elektronicznej, e-uzasadnienia
 21. Metody identyfikacji podmiotów w związku z wejściem w życie rozporządzenie eIDAS
 22. Doręczanie elektroniczne od 1 lipca 2016 roku w związku z rozporządzeniem eIDAS
 23. Nowe narzędzia identyfikacji (podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny, kwalifikowany podpis elektronicznego)
 24. Pieczęcie elektroniczne
 25. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i jego wpływ na k.p.a, k.p.c.
 26. Nowe ujęcie dokumentu, w tym nowa postać dokumentu elektronicznego (w związku z eIDAS), czyli co od 1 lipca doręczamy
 27. Pojęcie dokumentu (nowelizacja kc, ustawa o informatyzacji)
 28. Pojęcie dokumentu eIDAS

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 22 marca 2016 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

650 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 11 marca 2016 r.

750 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 12 marca 2016 r.

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje poza programowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/depp/formularz_mj.php

______________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

« Powrót do listy aktualności