Finał Izbowego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich

W dniu 12 marca 2016 r.  w sali nr 38 Sądu Okręgowego w Zielonej Górze odbył się finał Izbowego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich .

Do finału spośród 26 aplikantów biorących udział w eliminacjach zakwalifikowali się  :

 1. adw. Urszula Bartkowiak,
 2. adw. Katarzyna Działa,
 3. adw. Anna Mrowińska,
 4. adw. Magdalena Ostrowska,
 5. adw. Magdalena Pater – Mazurek,
 6. adw. Magda Pawska,
 7. adw. Mikołaj Stychański,
 8. adw. Joanna Terechowicz,
 9. adw. Aleksandra Węglarz,
 10. adw. Monika Zjawin,
 11. adw. Blanka Zlim- Pietrasik.

Przemówień wysłuchała komisja konkursowa w składzie: adw. Lech Kochaniak – przewodniczący, wicedziekan ORA adw. Ewa Gryczyńska – Łagoda, adw. Walerian Piotrowski, oraz adw. Błażej Kowalczyk – sekretarz.

Przewodniczący Komisji Konkursowej,  Kierownik Szkolenia adw. Lech Kochaniak przywitał zgromadzonych, wśród których poza uczestnikami Konkursu znaleźli się w charakterze publiczności, aplikanci adwokaccy oraz studenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W konkursie nie wzięła udziału apl. adw. Anna Mrowińska, która wcześniej usprawiedliwiła swoją nieobecność.

Kazusy, role procesowe oraz kolejność wystąpień  zostały rozlosowane pomiędzy uczestników finału 2 tygodnie przed terminem Konkursu .

W atmosferze zbliżonej do warunków rozprawy sądowej odbywającej się w największej sali Sądu Okręgowego w Zielonej Górze aplikanci uczestniczący w konkursie, ubrani w togi,  wygłosili znakomite, profesjonalne  przemówienia, których nie powstydziliby się adwokaci z długoletnim stażem.

Komisja po wysłuchaniu wszystkich przemówień, po długiej, blisko godzinnej naradzie ogłosiła wyniki :

– pierwsze miejsce i nagrodę 1500,00 zł przyznano apl. adw. Magdalenie Ostrowskiej,

– drugie miejsce i  nagrodę 1000,00 zł przyznano apl. adw.  Monice Zjawin,

– trzecie miejsce i nagrodę 500,00 zł przyznano apl. adw. Magdalenie Pater-Mazurek.

Dodatkowo Komisja nagrodami książkowymi  wyróżniła  przemówienie: apl. adw. Urszuli Bartkowiak i apl. adw. Katarzyny Działa.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział  w finale Konkursu.

Laureatki dwóch pierwszych miejsc reprezentować będą naszą Izbę w Konkursie Środowiskowym, który zorganizuje w maju 2016 r.  Izba Adwokacka w Łodzi.

W podsumowaniu Konkursu przewodniczący,  adw. Lech Kochaniak w imieniu Komisji Konkursowej, pogratulował wyróżnionym a następnie podkreślił wysoki i wyrównany poziom uczestników, ich bardzo dobre przygotowanie, profesjonalizm i wysoką kulturę wypowiedzi.

 

adw.  Lech KochaniakIMG_2636 P12-03-16_09-59 IMG_2595 IMG_2597 IMG_2599 IMG_2602 IMG_2630

« Powrót do listy aktualności