I posiedzenie ORA w Zielonej Górze – krótka relacja.

W dniu 21.04.2016r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, w nowym składzie.

Po przeprowadzeniu głosowania nad kandydaturami zgłoszonymi na poszczególne funkcje, przez Dziekana ORA w Zielonej Górze oraz adw. Andrzeja Kosika, skład Rady ukonstytuował się w sposób następujący:

Dziekan – adw. Krzysztof Seweryn Szymański

Wicedziekan – adw. Aneta Sołtysiak-Radzik

Wicedziekan – adw. Filip Woziński

Sekretarz – adw. Robert Kornalewicz

Skarbnik – adw. Andrzej Kosik

Z-ca sekretarza – adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

Członek – adw. Tadeusz Dobiecki

Członek – adw. Jacek Dużyński

Członek – adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda

Członek – adw. Piotr Majchrzak

Członek – adw. Tadeusz Smykowski

Ponadto w trakcie posiedzenia powołano Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich w osobie adw. Lecha Kochaniaka oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego w osobach:

adw. Dominik Baranowski

adw. Jacek Dużyński

adw. Piotr Książek

Ustalono również wstępnie składy referatów i komisji Rady oraz zakresy ich działania.

« Powrót do listy aktualności