Informacja w sprawie procedury zwalniania adwokata

Informacja w sprawie procedury zwalniania adwokata z obowiązków pełnomocnika strony z urzędu w postępowaniu cywilnym

Zgodnie z treścią art. 118 par. 3 kpc – z ważnych przyczyn adwokat może wnosić o zwolnienie od obowiązków zastępowania strony w procesie.

Decyzję o zwolnieniu podejmuje sąd, który zwalniając adwokata zwraca się jednocześnie do właściwej okręgowej rady adwokackiej o wyznaczenie innego adwokata.

Z przytoczonego przepisu wynika, że wniosek o zwolnienie z obowiązku zastępowania strony w postępowaniu cywilnym kierować należy do sądu, a nie jak to błędnie czynią Koleżanki i Koledzy Adwokaci do Okręgowej Rady Adwokackiej.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Zielonej Górze
adw. Lech Kochaniak

« Powrót do listy aktualności