Informacja w sprawie wykazu dokumentów oraz terminu składania wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich.

Przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich należy złożyć w załączeniu:

  1. podpisany odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką),
  1. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem,
  1. oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i dyscyplinarne,
  1. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,

Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego.

W związku z przewidzianym posiedzeniem Okręgowej Rady Adwokackiej w dniu 24 października 2017 r. zaleca się złożenie wniosku w terminie do dnia 16 października 2017 r.

Kierownik Szkolenia

adw. Lech Kochaniak

 

« Powrót do listy aktualności