Izbowy Konkurs Krasomówczy, Zielona góra dnia 24.03.2018r.

W dniu 24 marca 2018 r. w godzinach 9.30 – 15.00 w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze odbędzie się doroczny  Izbowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich.

Udział w konkursie jest obowiązkowy dla aplikantów II roku i nieobowiązkowy dla aplikantów z pozostałych lat.

Zgłoszenia tych ostatnich należy składać w sekretariacie ORA do dnia 6 marca br.

Każdy z uczestników dwa tygodnie przed datą konkursu  drogą mailową otrzyma 5 kazusów.

20 marca 2018 r.  o godz. 10.00 przewodniczący lub upoważniony przez niego członek jury przeprowadzi w siedzibie ORA w Zielonej Górze losowanie  kazusu i roli procesowej przypadającej uczestnikowi konkursu.

O wynikach losowania  uczestnicy zostaną  powiadomieni drogą mailową niezwłocznie po jego przeprowadzeniu.

Kierownik Szkolenia

adw. Lech Kochaniak

« Powrót do listy aktualności