Izbowy Konkurs Krasomowczy

Izbowy Konkurs Krasomowczy

W dniu 11 marca 2017 r. w godzinach 9.30 – 14.00 w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze odbędzie się doroczny Izbowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich .
Udział w konkursie jest obowiązkowy dla aplikantów II roku i nieobowiązkowy dla aplikantów z pozostałych lat. Zgłoszenia tych ostatnich należy składać w sekretariacie ORA do dnia 24 lutego b.r.
Każdy z uczestników dwa tygodnie przed datą konkursu drogą mailową otrzyma 5 kazusów.
7 marca 2017 r. o godz. 10.00 przewodniczący lub upoważniony przez niego członek jury przeprowadzi w siedzibie ORA w Zielonej Górze losowanie kazusu i roli procesowej przypadającej każdemu uczestnikowi konkursu.
O wynikach losowania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową niezwłocznie po jego przeprowadzeniu.

Kierownik Szkolenia
adw. Lech Kochaniak

« Powrót do listy aktualności