Komunikat Skarbnika ORA

Szanowne Koleżanki,

W związku z podjęciem przez Naczelną Radę Adwokacką uchwały w przedmiocie zwolnienia Izb Adwokackich z naliczania i zapłaty składek od kobiet-adwokatów, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy – zwracam się do Szanownych Koleżanek z uprzejmą prośbą o nadsyłanie odpisów aktu urodzenia oraz kontakt z biurem ORA celem dokonania niezbędnych ustaleń dotyczących wysokości należnej składki samorządowej.

(do pobrania: UCHWAŁA Nr 13-2014)

Skarbnik
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Zielonej Górze

adw. Tadeusz Dobiecki

« Powrót do listy aktualności