Krótka relacja z Konferencji, Zielona Góra, dnia 19.04.2018r.

W dniu 19 kwietnia 2018 w sali Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UZ i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Gorze pod tytułem”Problematyka nierzetelnych faktur w świetle prawa karnego materialnego i procesowego”.

Konferencja cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem adwokatów, uczestniczyli w niej także przedstawiciele sadownictwa i prokuratury oraz administracji skarbowej.
W dużej mierze miał na to wpływ dobór prelegentów, spośród praktyków prawa i wybitnych przedstawicieli nauki prawa karnego i prawa karnego skarbowego.
Prelegentami byli m.in. prof.dr hab Piotr Kardas ,UJ, sędzia SSN dr hab. prof. UŁ Dariusz Świecki, czy przedstawiciele naszego regionu, prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze T. Łopuch czy dr S. Kowalski z UZ.
Konferencja ukazała istotne rozbieżności w interpretacji przepisów prawa karnego i ich niespójność.

Prelegenci wskazywali na konieczność wprowadzenia poważnych zmian legislacyjnych w tej dziedzinie, zważywszy na doniosłość tej problematyki w praktyce.
W konferencji wzięli udział m.in. Dziekan Wydziału Prawa i Adm.UZ prof.UZ dr hab.Hanna Paluszkiewicz, Prezes SO w Zielonej Górze  Bogumił Hoszowski, z-ca prok.Okręgowego w Zielonej Górze Marcin Chrzanowski, prof.dr Robert Zawłocki oraz Dziekan ORA w Zielonej Górze Krzysztof S. Szymański.

Poniżej krótka relacja zdjęciowa.

Dziekan ORA w Zielonej Górze Krzysztof S. Szymański.

IMG_3323IMG_3326IMG_3332IMG_3330IMG_3333IMG_3334IMG_3336IMG_3344IMG_3349IMG_3354IMG_3359IMG_3364IMG_3365IMG_3374IMG_3377 IMG_3378IMG_3383IMG_3385IMG_3388IMG_3390IMG_3398

 

 

 

« Powrót do listy aktualności