Krótka relacja ze Zgromadzenia Izby, Zielona Góra dnia 21.04.2018r.

W dniu 21.04.2018r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się doroczne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

Zgromadzenie Izby po zatwierdzeniu porządku obrad i wybraniu prezydium i poszczególnych komisji otworzył Dziekan ORA w Zielonej Górze adw. Krzysztof S. Szymański, który w obszerny sposób podsumował poprzedni rok funkcjonowania Izby.

Następnie sprawozdania  złożyli Prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Maciej Mania, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Maciej Klikowicz oraz Rzecznik Dyscyplinarny adw. Błażej Kowalczyk.

Z uwagi na zadowalającą frekwencję Zgromadzenie było zdolne do podjęcia niezbędnych uchwał w sprawie udzielenia absolutorium, zatwierdzenia preliminarza budżetowego na 2018 rok oraz ustalenia wysokości składek.

Uchwały podjęte na Zgromadzeniu zostaną wkrótce przesłane na adresy mailowe członków Izby.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją zdjęciową.

z-ca sekretarza ORA

adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

IMG_5740IMG_5743 IMG_5744IMG_5757IMG_5759IMG_5761IMG_5762IMG_5763IMG_5765IMG_5771IMG_5773IMG_5788IMG_5791IMG_5794IMG_5795IMG_5797IMG_5784IMG_5814IMG_5816IMG_5821IMG_5823IMG_5828

« Powrót do listy aktualności