Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, 10.12.2016r.

Obchodzimy dziś  Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. 

Adwokatura powołana jest między innymi do współdziałania w ochronie praw i wolności człowieka. Adwokaci chronią sferę wolności jednostek, jak również udzielając profesjonalnej pomocy prawnej umożliwiają realizację przysługujących praw.
Przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest fundamentem wokół którego zbudowany został międzynarodowy system Paktów i Konwencji.
Mimo, że minęło ponad 60 lat od kiedy Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło powszechny zbiór praw, wciąż jest potrzebny ogromny wysiłek w walce z prześladowaniami politycznymi, nierównym traktowaniem oraz ubóstwem.
Co roku organizowane są konferencje, akcje edukacyjny i konkursy uświadamiające znaczenie i sposoby obrony praw człowieka. W organizację wydarzeń mocno zaangażowane są pozarządowe ruchy i stowarzyszenia.
Jedną z bardziej rozpoznawalnych akcji jest maraton pisania listów organizowany przez Amnesty International:
Zachęcam do aktywnego włączenia się w pisanie listów.
Komisja do spraw Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Adwokat Magdalena Pająk
« Powrót do listy aktualności