Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych – konkurs UOKIK, grudzień 2016r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż otrzymaliśmy od Pani  Małgorzaty Kamińskiej
z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Ochrony Interesów Konsumentów, prośbę o przekazanie informacji, że na stronie internetowej Urzędu zostało zamieszczone ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych przez konsumenckie organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów – Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-30 grudnia 2016 r.  Przekazuję link do ogłoszenia:
« Powrót do listy aktualności