Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego”, Zielona Góra 19.04.2018r.

Zaproszenie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego – Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej:

Problematyka obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego i procesowego.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego (sala nr 205).

Zasadniczym celem konferencji jest przedstawienie oraz poddanie pod dyskusję karnoprawnej problematyki dotyczącej zwalczania zjawiska obrotu nierzetelnymi fakturami w świetle prawa karnego materialnego oraz prawa karnego procesowego.

W prezentowanych przez Prelegentów referatach omówieniu poddane zostaną zmiany ustawodawcze, jakie miały miejsce w 2017 r. oraz wskazane zostaną trudności, jakie mogą pojawić się w procesie interpretowania i stosowania przepisów dotyczących zwalczania zjawiska obrotu nierzetelnymi fakturami zarówno w płaszczyźnie prawa karnego materialnego, jak i prawa karnego procesowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: ustawowe znamiona nowych typów czynów zabronionych, zbieg przestępstw (powszechnych) i przestępstw skarbowych, wykorzystanie materiałów z postępowania podatkowego w postępowaniu karnym i karnym skarbowym, a także wpływ decyzji podatkowej na ustalenia sądu karnego.

Udział w Konferencji jako prelegenci zapowiedzieli znani i uznani praktycy i teoretycy specjalizujący się  w zagadnieniach prawa karnego skarbowego z kilku ośrodków naukowych m.in Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego  oraz  SN i WSA – autorzy uznanych opracowań i komentarzy do Kodeksu karnego skarbowego.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja uczestników tegorocznej konferencji odbędzie się w dniach 19 marca – 30 marca w formie elektronicznej.

Opłata konferencyjna wynosi 50 PLN.

Za udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej przysługiwać będzie 8 punktów.

Dalsze szczegółowe informacje zostaną podane w następnym ogłoszeniu.

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Dr hab. Hanna Paluszkiewicz prof. UZ, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego, WPiA, UZ,
prof. dr hab. Robert Zawłocki,
dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Członkowie:

Dr hab. Maciej Małolepszy, prof.UZ,

Adw. Krzysztof Seweryn Szymański

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr Joanna Markiewicz-Stanny

j.markiewicz-stanny@wpa.uz.zgora.pl

Członkowie

Adw. Tadeusz Dobiecki

Dr Agnieszka Kania

Dr Sebastian Kowalski

Dr Olaf Włodkowski

konferencjauz@gmail.com

« Powrót do listy aktualności