opłata roczna za szkolenie

Uprzejmie informuję, iż opłata roczna za szkolenie aplikantów adwokackich, której uiszczenie jest obowiązkiem każdego aplikanta wynikającym z mocy §5 pkt h Regulaminu Odbywania Aplikacji Adwokackiej, wynosi w bieżącym roku szkoleniowym 5 337,50 zł.

Opłatę tą należy uiścić jednorazowo na rachunek bankowy nr:

55 1090 1535 0000 0001 1546 3862

w terminie do 28 lutego 2015 roku.

Jednocześnie informuję, iż Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze z dnia 29 stycznia 2015r. opłatę można uregulować również w 4 ratach, płatnych według następującego harmonogramu:

I rata – do dnia 28 lutego 2015r. – w wys. 1.337,50 zł.

II rata – do dnia 31 maja 2015r. – w wys. 1.400,00 zł.

III rata – do dnia 31 sierpnia 2015r. – w wys. 1.400,00 zł.

IV rata – do dnia 31 października 2015r. – w wys. 1.200,00 zł

Przy czym opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z rat powoduje wymagalność całej pozostałej jeszcze do zapłaty kwoty.

Osoby, które nie uregulują ostatniej raty do dnia 31 października 2015r. – nie zostaną dopuszczone do kolokwium.

 

KIEROWNIK SZKOLENIA

adw. Wiesław Kaczmarek

 

« Powrót do listy aktualności