Relacja adw. Lecha Kochaniaka z Izbowego Konkursu Krasomówczego.

Izbowy  Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich

W dniu 24 marca 2018 r  w sali nr 38 Sądu Okręgowego w Zielonej Górze odbył się doroczny Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich.

W konkursie wzięło udział czternaścioro aplikantów z drugiego i jeden aplikant z pierwszego roku aplikacji.

Przemówień wysłuchała komisja konkursowa w składzie: Dziekan ORA adw. Krzysztof S. Szymański   – przewodniczący, Wicedziekan ORA adw. Filip Woziński, oraz Kierownik Szkolenia adw. Lech Kochaniak  – sekretarz.

W atmosferze zbliżonej do warunków rozprawy sądowej odbywającej się w największej sali Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, aplikanci uczestniczący w konkursie, ubrani w togi  adwokackie wygłosili przygotowane  przemówienia .

Komisja po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, po   naradzie ogłosiła wyniki :

– pierwsze miejsce i nagrodę 1000,00 zł   przyznano apl. adw. Joannie Radziwon,

– drugie miejsce i  nagrodę 600,00 zł przyznano apl. adw.  Katarzynie Kozłowskiej,

– trzecie miejsce i nagrodę 400,00 zł przyznano apl. adw. Anicie Robaszek.

Dodatkowo Komisja wyróżniła  przemówienie apl. adw. Aleksandry Sibińskiej- Szadnej, wrażenie zrobiły także przemówienia apl. adw. Anety Chodakowskiej, apl. adw. Kamila Masionka oraz apl. adw. Bartosza Jaroni.

Laureatki dwóch pierwszych miejsc: Joanna Radziwon i Katarzyna Kozłowska  reprezentować będą naszą Izbę w Konkursie Środowiskowym dla Izb Adwokackich  z Łodzi, Poznania, Szczecina i Zielonej Góry,   który odbędzie się w dniu 26 maja 2018 r. w Zielonej Górze .

W podsumowaniu Konkursu przewodniczący, w imieniu Komisji Konkursowej pogratulował wyróżnionym, zwrócił uwagę  na staranne  przygotowanie wszystkich  uczestników,   profesjonalizm i wysoką kulturę wypowiedzi .

adw. Lech Kochaniak

0001IMG_3188 (2)IMG_3196 (2)IMG_3216 (2)IMG_3220 (2)IMG_3225 (2)IMG_3226 (2)IMG_3256 (2)IMG_3272 (2)IMG_3280 (2)

« Powrót do listy aktualności