Relacja adw. Lecha Kochaniaka ze Środowiskowego Konkursu Krasomówczego.

Środowiskowy Konkurs Krasomówczy

W dniu 27 maja 2017 r. w Szczecinie odbył się Środowiskowy Konkurs Krasomówczy  dla aplikantów adwokackich z Izby Wielkopolskiej, Łódzkiej, Szczecińskiej i Zielonogórskiej.

Naszą Izbę reprezentowały panie: Urszula Bartkowiak i Karolina Grygorcewicz.

W komisji konkursowej zasiedli: Dziekan ORA w Szczecinie  adw. Włodzimierz Łyczywek jako przewodniczący, adw. Bartosz Dzikoński /Izba Wielkopolska/, adw. dr Sylwester Redeł /Izba Łódzka/, adw. Lech Kochaniak /Izba Zielonogórska/.

Pierwsze miejsce Komisja przyznała apl. adw. Katarzynie Adaszak – Kwiatkowskiej z Izby Wielkopolskiej, drugie apl. adw. Urszuli Bartkowiak /Izba Zielonogórska/, a trzecie apl.adw. Karolinie Werma – Karłuk /Izba Szczecińska/.

Wymienione wyżej  zwyciężczynie  Konkursu uhonorowano nagrodami pieniężnymi.

Panie, które zajęły pierwsze i drugie miejsce, zakwalifikowały się do Konkursu finałowego, który odbędzie się w tym roku w Bydgoszczy.

Wyróżnionym  należą się gratulacje,  tym większe, że  konkurs stał zdaniem Komisji  na dobrym poziomie. Wszyscy uczestnicy, także ci nie nagrodzeni, wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa i profesjonalną umiejętnością wygłaszania przemówień sądowych.

/adw. Lech Kochaniak /

« Powrót do listy aktualności