Relacja z Izbowego Konkursu Krasomówczego, Zielona Góra, 09.03.2019r.

W dniu 9 marca 2019 roku w sali nr 38 Sadu Okręgowego w Zielonej Górze Okręgowa Rada Adwokacka przeprowadziła doroczny Izbowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich.

Spośród 21 uczestników,  komisja konkursowa w składzie dziekan – adw. Krzysztof S. Szymański, wicedziekan – adw. Filip Woziński, kierownik szkolenia aplikantów adw. Lech Kochaniak, wskazała jako zwycięzcę apl. adw. Bartosza Jaroni. Drugie miejsce przyznano apl. adw. Andrzejowi Sosenko, a trzecie apl. adw. Hannie Petejko. Nadto wyróżniono apl. adw. Sylwię Sowińską.

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Okręgową Radę Adwokacką oraz rzeczowe, ufundowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Spośród laureatów, dwie pierwsze osoby będą reprezentować nasza Izbę w Konkursie Środowiskowym, który przeprowadzi Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu.

Wysoki poziom konkursu, zwłaszcza jego zwycięzców pozwala z nadzieją oczekiwać na wyniki  retorycznych zmagań naszych aplikantów w kolejnych etapach ogólnopolskiego konkursu.

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

w Zielonej Górze

adw. Krzysztof S. Szymański

Relacja zdjęciowa:

IMG_20190309_102836 IMG_20190309_103903 IMG_20190309_112450_ IMG_20190309_122020 IMG_20190309_133612 IMG_20190309_133620 IMG_20190309_135724 IMG_20190309_135747

« Powrót do listy aktualności