Relacja z konferencji – 04.04.2019r. Zielona Góra.

W dniu 04.04.2019r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji UZ odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy dowodowego postępowania cywilnego w teorii i praktyce”.

Konferencję współorganizowała Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze.

Prelegentami podczas konferencji byli wybitni uczeni – profesorowie prawa m.in. z Warszawy – prof. dr hab. Karol Weitz, Wrocławia – dr hab. Łukasz Błaszczak, dr Aleksandra Budniak-Rogala, prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ i Poznania – dr hab. Włodzimierz Głodowski, dr hab. Marcin Walasik, dr hab. Paweł Grzegorczyk, a także naszego Uniwersytetu dr Magdalena Skibińska, , a ponadto sędziowie Sądu Najwyższego.

Uczestnicy konferencji z uznaniem wypowiadali się o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym spotkania przedstawicieli prawa.

Konferencja jest znakomitym przykładem współpracy teoretyków i praktyków prawa w naszym regionie, systematycznie utrwalaną przez Wydział Prawa i Administracji UZ i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze.

Adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

IMG_1608IMG_1611IMG_1642IMG_1613IMG_1616IMG_1629

« Powrót do listy aktualności