Relacja z konkursu krasomówczego, Zielona Góra dnia, 15.05.2019r.

Dnia 15 maja 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze odbył się konkurs krasomówczy dla studentów trzeciego roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Organizatorem konkursu był członek naszej Izby, a zarazem współpracownik Wydziału – apl. adw. Kornel Sadowski. Zadaniem uczestników konkursu było wygłoszenie mowy końcowej w postępowaniu cywilnym.
W Jury Konkursu obok SSR Ewy Niezabitowskiej, zasiedli członkowie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Katarzyna Tomczakadw. Piotr Majchrzak. Jurorzy z aprobatą ocenili poziom wszystkich wystąpień Studentów i szczegółowo omówili mocne strony przemówień.
Przyznano następujące nagrody:
I miejsce: pani Katarzyna Cimek
II miejsce: pan Łukasz Rouba
III miejsce: pan Marcin Ruszkowski
Wyróżnienie: pani Klaudia Wojcieszak
Nagrodami w konkursie, oprócz preferencyjnych zasad uzyskania zaliczeń, była książka pt. „Przygotowanie do aplikacji prawniczych” w zakresie prawa cywilnego, wydana nakładem wydawnictwa C.H. Beck, której współautorem jest aplikant naszej Izby Kornel Sadowski.
Cieszymy się, że w zielonogórskim kręgu prawniczym odbywają się wydarzenia, które przyczyniają się do integracji członków Palestry ze środowiskiem uniwersyteckim.
Mamy również nadzieję, że wkrótce pierwsi absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego staną się członkami Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
1 2 3 4 5 7 8
« Powrót do listy aktualności