Relacja ze ślubowania aplikantów adwokackich, 11.01.2018r. Zielona Góra

W dniu 11.01.2018r. w Hotelu Ruben odbyło się ślubowanie aplikantów adwokackich, którzy z wynikiem pozytywnym zdali egzamin wstępny i stali się członkami Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Krzysztofa Seweryna Szymańskiego, który  nakreślił przesłanie zawodu adwokackiego i jego misję społeczną, podkreślając chlubną tradycję odrodzonej adwokatury polskiej, która to adwokatura w tym roku obchodzi 100 lecie istnienia.

Następnie Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej odebrał od aplikantów ślubowanie.

Po ślubowaniu głos zabrał kierownik szkolenia aplikantów adwokackich w Zielonej Górze adw. Lech Kochaniak, który podkreślił wagę szkolenia i wyraził przekonanie, że wszyscy aplikanci, będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, doskonaląc praktyczne umiejętności, niezbędne do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

W uroczystości wzięli udział członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej: skarbnik ORA adw. Andrzej Kosik, sekretarz ORA adw. Robert Kornalewicz, z-ca sekretarza ORA adw. Magdalena Zoryło-Kopeć, adw. Tadeusz Dobiecki, adw. Piotr Majchrzak.

Aplikantom towarzyszyło liczne grono osób bliskich, rodzice, znajomi oraz grupa aplikantów III roku, którzy ukończyli aplikację w tym roku i przygotowują się do egzaminu adwokackiego, który już niebawem.

Wśród 23 ślubujących 4 osoby uzyskały znakomity wynik, co spowodowało uhonorowanie ww aplikantów dodatkowymi nagrodami książkowymi.

Najlepiej egzamin wstępny zdała Pani Magdalena Zawadzka, która na 150 możliwych do zdobycia punktów osiągnęła wynik 135 punktów.

Witamy w naszym gronie koleżanki i kolegów aplikantów i zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową.

adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

SAM_0802SAM_0805

SAM_0803SAM_0804 SAM_0810 SAM_0813 SAM_0816 SAM_0818SAM_0819 SAM_0820 SAM_0821 SAM_0823 SAM_0824 SAM_0826 SAM_0827 SAM_0829 SAM_0830 SAM_0831 SAM_0832SAM_0833 SAM_0834 SAM_0836 SAM_0837 SAM_0838 SAM_0839SAM_0840 SAM_0843 SAM_0841SAM_0835SAM_0846 SAM_0848

« Powrót do listy aktualności