Relacja ze ślubowania aplikantów adwokackich 12.01.2017r. Zielona Góra

W dniu 12.01.2017r. w Hotelu Ruben w Zielonej Górze odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów adwokackich.

Z uwagi na rangę wydarzenia wzięli w nim udział członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej z Dziekanem adw. Krzysztofem S. Szymańskim.

Obecny był również Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze prok. Zbigniew Fąfera.

Na uroczystość zostali zaproszeni aplikanci wyższych roczników, w  tym 26 aplikantów, którzy już w marcu będą przystępować do egzaminu adwokackiego.
Uroczystość rozpoczęło przemówienie Dziekana ORA Krzysztofa Seweryna Szymańskiego, który przedstawił wyzwania przed którymi stają adepci do zawodu adwokata, podkreślając  misję tego zawodu, która, nie sprowadza się wyłącznie do świadczenia usług prawnych, lecz także aktywnej roli w ochronie praw i wolności obywatelskich. Wskazał na potrzebę zaangażowania młodych prawników w przestrzeni publicznej dla budowania pozytywnego wizerunku naszego środowiska.

Wyraził też oczekiwanie, iż nowo przyjęci aplikanci zaangażują sie w działalność samorządu adwokackiego, tworząc i  wspierając w ten sposób tworzenie silnego, opiniotwórczego środowiska.

Następnie aplikanci złożyli ślubowanie, po którym do zgromadzonych przemówił kierownik szkolenia aplikantów adwokackich adw. Lech Kochaniak.

W swoim wystąpieniu adw. Lech Kochaniak przedstawił organizacyjne aspekty szkolenia aplikantów oraz wymienił aplikantów z wyższych lat, nagrodzonych za szczególny wkład w pracę na rzecz samorządu oraz wyróżnił osoby, które najlepiej zdały tegoroczny egzamin wstępny na aplikację adwokacką.

W dalszej kolejności zgromadzeni goście oraz nowo przyjęci aplikanci adwokaccy udali się na poczęstunek, który był również okazją do integracji wszystkich aplikantów Izby.

Serdecznie witamy nowych członków naszej Izby!

Pełna relacja zdjęciowa z wydarzenia w zakładce Aktualności, Wydarzenia.

adw.Magdalena Zoryło-Kopeć

« Powrót do listy aktualności