Relacja ze Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, 13.05.2017r., Zielona Góra.

W dniu 13.05.2017r. w Zielonej Górze odbyło się doroczne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

IMG_1944Zgromadzenie otworzył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze Krzysztof Seweryn Szymański , po czym wprowadzono Sztandar Lubuskiej Izby Adwokackiej.

IMG_1905IMG_1908Wybrano Prezydium Zgromadzenia, w którym zasiedli, jako przewodniczący adw. Leszek Wroczyński, a jego zastępcami zostały: adw. Anna Pawlikowska i adw. Anna Wichlińska.

IMG_1919Otwarcie Zgromadzenia poprzedziła minuta ciszy, w celu uczczenia pamięci koleżanek i kolegów, którzy w minionym roku odeszli.

Dziekan Krzysztof Seweryn Szymański, w swoim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie Rady za poprzedni rok działalności i wskazał jakie są jej dalsze cele oraz jakie kierunki aktywności ORA uważa za najważniejsze w kolejnym roku .

Jednocześnie Dziekan  wymienił osoby, których wkład w funkcjonowaniu Izby w ubiegłym roku był znaczący, zachęcając pozostałych członków Izby do włączenia się we wspólną pracę na rzecz samorządu adwokackiego.

IMG_1923Szczególnym akcentem Zgromadzenia było wręczenie,  przyznanych przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, odznaczeń „Adwokatura Zasłużonym,” przez adw. Tomasza Jachowicza, członka Prezydium NRA i Dziekana. 

IMG_1965Dziekan Krzysztof Seweryn Szymański i adw. Tomasz Jachowicz z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

IMG_1966Nagrodzeni od lewej adw. Stanisław Hęcka, adw. Maciej Mania, adw. Jarosław Leszczyński, Anna Rychlik, żona zmarłego adw. Andrzeja Rychlika, adw. Czesław Gudzowski.

IMG_1967 IMG_1968 IMG_1969 IMG_1970 IMG_1971 IMG_1972 IMG_1973 IMG_1974 IMG_1975 IMG_1976 IMG_1977 IMG_1978 IMG_1979 IMG_1980 IMG_1981 IMG_1982Po wręczeniu odznaczeń  członkowie organów Izby, kierujący poszczególnymi jej działami złożyli skrócone sprawozdania za ostatni rok prac.

IMG_1988 – adw. Maciej Klikowicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

IMG_1968– adw. Maciej Mania, Prezes Sądu Dyscyplinarnego.

IMG_2005–  adw. Tadeusz Smykowski, Przewodniczący Referatu Skarg.

IMG_1991– adw. Błażej Kowalczyk, Rzecznik Dyscyplinarny.

Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań przystąpiono do głosowania nad  przewidzianymi odpowiednimi przepisami uchwałami, które to głosowania, dzięki sprawnie działającej komisji skrutacyjnej przebiegło bez komplikacji, a ważność głosowania stwierdziła komisja mandatowa.

IMG_1931IMG_1946W ramach wolnych wniosków głos zabrał nestor adwokatury lubuskiej adw. Walerian Piotrowski, który w swoim stylu, nawiązując do wieloletnich doświadczeń zaapelował o rozważenie dokąd zmierzać powinna adwokatura lubuska, ale przed wszystkim adwokatura w ogóle.

IMG_1877

adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

« Powrót do listy aktualności