Spotkanie opłatkowe.

W dniu 19.12.2017r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, tuż po posiedzeniu ORA, już tradycyjnie odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas którego nie mogło zabraknąć obecności nestorów adwokatury Pana Czesława Dużyńskiego i Waleriana Piotrowskiego oraz innych, zaproszonych gości.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze Krzysztof Seweryn Szymański złożył wszystkim zebranym życzenia oraz wyraził przekonanie, iż w trudnych czasach niezbędne jest dążenie do większego integrowania się środowiska adwokackiego, budowania więzi koleżeńskich, wzajemnego szacunku i solidarności.

IMG_1457 IMG_1451IMG_1469IMG_1463IMG_1452

« Powrót do listy aktualności