Studia podyplomowe „Prawo kanoniczne”- Uniwersytet Zielonogórski.

Studia podyplomowe

Koleżanki i koledzy zajmujący się sprawami rozwodowymi pytani są często przez klientów o możliwości stwierdzenia nieważności małżeństwa w rozumieniu prawa kanonicznego.

W 2015r. Papież Franciszek nakazał uproszczenie procesu kanonicznego, dotyczącego orzekania nieważności małżeństwa.

Obserwowany jest stały wzrost tego rodzaju spraw wpływających do sądów kościelnych, jak również skrócenie czasu ich trwania i istotne odformalizowanie.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na fachową pomoc w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa, informuję, że Uniwersytet Zielonogórski zamierza uruchomić studia podyplomowe w tym zakresie, które przybliżą problematykę procesu kanonicznego.

W załączeniu informacja o studiach i sposobie naboru.

W razie potrzeby informacji udziela adw. Tadeusz Dobiecki – adwdobiecki@zg.home.pl, który z ramienia ORA zajmuje się współpracą z Uniwersytetem Zielonogórskim.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji – Plac Słowiański 9.

adw. Krzysztof Seweryn Szymański

Podanie – studia podyplomowe

prawo kanoniczne- charakterystyka studiów podyplomowych

« Powrót do listy aktualności