SZKOLENIE STACJONARNE ZIELONA GÓRA 01.10.2016R. – relacja

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 
W dniu 1 października 2016 r. w auli nr 205 Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze odbyło się szkolenie stacjonarne z zakresu problematyki dotyczącej dyskryminacji i ochrony dóbr osobistych w ujęciu materialnoprawnym oraz procesowym ze specjalistką w swojej dziedzinie, dr Dorotą Pudzianowską, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem Programu Antydyskryminacyjnego przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
 
Nieocenioną przy organizacji szkolenia była adw. Magdalena Pająk, inicjatorka organizacji szkolenia oraz adw. Aneta Sołtysiak-Radzik, która zapewniła zaplecze do przeprowadzenia wykładu.
 
Pomimo zdawałoby się się niszowości tematyki, szkolenie przyciągnęło wielu zainteresowanych, w tym przedstawicieli sądów i prokuratury.
 
Chyba nikt, kto poświęcił przedpołudnie, nie żałował że wziął udział w szkoleniu, gdyż dr Dorota Pudzianowska niezwykle ciekawie i obrazowo przybliżyła tematykę dyskryminacji, oraz zagadnienia dotyczące równego traktowania stron postępowań na podstawie publikacji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (wyd. BRPO) pt. „Równe traktowanie stron postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów.”(red. D.Pudzianowska, J. Jagura). co zostało poparte mnogością przykładów praktycznych, które pozwoliły lepiej zrozumieć teorię.
 
Mamy nadzieję, że prowadząca wykład otrzymała właściwą informację zwrotną, iż szkolenie bardzo się podobało, która przejawiła się m.in. w rzęsistych oklaskach po wykładzie oraz iż dr Dorota Pudzianowska odwiedzi jeszcze Zieloną Górę z kolejną prelekcją.
 
Za zdjęcia dziękuję adw. Robertowi Kornalewiczowi.
adw. Magdalena Zoryło-Kopeć

wyklad-dr-pudzianowska-2 wyklad-dr-pudzianowska-3

 

 

 

 

« Powrót do listy aktualności