Szkolenie stacjonarne, Zielona Góra, 03.06.2017r., „Praktyczne aspekty sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostęp do adwokata podczas pierwszych czynności w procesie karnym – standardy wyznaczone w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału.”

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Zielonej Górze w dniu 3 czerwca 2017 r.  w godzinach 11:00 –  13:00.

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie 3 punktów szkoleniowych.

Proszę o zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu w terminie do 15 maja 2017 r. na adres:

szkolenia@adwokatura.zgora.pl
Szkolenie obejmie wykład:

„Praktyczne aspekty sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostęp do adwokata podczas pierwszych czynności w procesie karnym – standardy wyznaczone w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału.”

Wykład poprowadzą i będą odpowiadać na Państwa pytania: adw. Justyna Metelska (przewodnicząca KPCz przy NRA) oraz adw. Małgorzata Mączka-Pacholak (wiceprzewodnicząca KPCz przy NRA).

Szkolenie jest organizowane przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w kooperacji z Komisją Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze.

Miejsce szkolenia zostanie wskazane w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Adw. Magdalena Pająk

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej

« Powrót do listy aktualności