Szkolenie zawodowe pt.: „Reforma postępowania cywilnego – nowe obowiązki stron i pełnomocników”, Poznań 30.11.2019r.

Naczelna Rada Adwokacka

wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu

zapraszają adwokatów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze

na szkolenie zawodowe pt.:


„Reforma postępowania cywilnego –

nowe obowiązki stron i pełnomocników”

Szkolenie odbędzie się 30 listopada 2019 roku w Poznaniu,

poprowadzi je SSO Grzegorz Karaś.

Termin szkolenia: 30 listopada 2019 roku (sobota)

Miejsce: Uniwersytet SWPS humanistyczno-społeczny ; Poznań, Ul. Kutrzeby 10 , Aula A004 ( 40 miejsc)

Godziny: 9:30–10:00 – rejestracja

10:00–15:00 – szkolenie merytoryczne (z dwoma 15-min. przerwami)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/PEMYtM6v9CqX2dut8 w terminie do 26.11.2019 roku. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny (koszt dojazdu, ew. zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o zakresie szkolenia oraz notka biograficzna wykładowcy.

Reforma postępowania cywilnego –

nowe obowiązki stron i pełnomocników

Wykładowca: SSO Grzegorz Karaś

ZAKRES SZKOLENIA

 Geneza, zakres i cel zmian postępowania cywilnego.

 1. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego i innych ustaw – przepisy intertemporalne.
 2. Zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 r. (zmiany w zakresie kosztów sądowych, umorzenia postępowań zawieszonych, postępowania mediacyjnego, postępowanie klauzulowego, postępowania egzekucyjnego).
 3. Zmiany w zakresie właściwości miejscowej i rzeczowej sądów.
 4. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
 5. Nowe zasady doręczania pozwu.
 6. Pouczenia stron w postępowaniu.
 7. Informacja Sądu o przewidywanym rozstrzygnięciu.
 8. Informacja Sądu o przewidywanym rozstrzygnięciu.
 9. Obligatoryjność odpowiedzi na pozew.
 10. Przesłanki wydania wyroku zaocznego.
 11. Nowy etap postępowania – postępowanie przygotowawcze.
 12. Postępowanie zabezpieczające.
 13. Pozew wzajemny i zarzut potrącenia.
 14. Zmiany w postępowaniu dowodowym.
 15. Prekluzja dowodowa.
 16. Wzajemne doręczanie pism przez pełnomocników w toku procesu.
 17. Postanowienia wpadkowe wydawane w toku procesu.
 18. Nowe zasady ogłaszania i uzasadniania orzeczeń.
 19. Wniosek o uzasadnienie orzeczenia.
 20. Postępowanie apelacyjne (wniesienie apelacji, zrzuty apelacyjne, rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy).
 21. Postępowanie zażaleniowe (zmiana koncepcji dewolutywności zażaleń, zakres zażaleń rozpoznawanych przez sąd wyższej instancji, rozpoznanie zażalenia przez sąd)
 22. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego (pozew pozorny, pozew oczywiście bezzasadny, szereg zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie, szereg wniosków o wyłączenie sędziego, szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku).
 23. Postępowanie w sprawach gospodarczych (pojęcie sprawy gospodarczej, postępowanie gospodarcze, rozpoznanie sprawy gospodarczych z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym, prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym, zgłaszanie nowych żądań, zakaz powództwa wzajemnego w postępowaniu gospodarczym, umowa dowodowa, skutki zaniechania próby mediacyjnej).
 24. Zmiany w postępowaniu uproszczonym.
 25. Zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
 26. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

« Powrót do listy aktualności