Termin zgłoszeń deklaracji pomocy z urzędu – 20.09.2019r.

Szanowna Pani Mecenas
Szanowny Panie Mecenasie,

w związku z treścią § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2015 roku poz. 816), proszę o złożenie do Okręgowej Rady Adwokackiej  deklaracji o gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu. Deklaracja ta może być złożona  również w formie elektronicznej, najpóźniej do dnia 20 września 2019 roku.
Brak deklaracji w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z umieszczenia na liście A (adwokatów deklarujących gotowość udzielania pomocy prawnej w postępowaniu karnym).

Jednocześnie informuję, że kolejne listy będą sporządzane we wrześniu 2020 roku i do tego czasu nie będą uzupełniane.

Wzór deklaracji:Deklaracja gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu

Dziekan
ORA w Zielonej Górze
adw. Krzysztof S. Szymański

« Powrót do listy aktualności