Termin Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, 10.10.2020r.

Koleżanki i Koledzy,

Zawiadamiam, że Zgromadzenie Izby Adwokackiej kończące kadencje odbędzie się w dniu 10 października 2020 roku w Zielonej Gorze.
Sprawozdanie organów samorządu Izby oraz szczegółowe informacje zostaną Państwu przesłane w terminach określonych właściwymi przepisami.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Zielonej Górze
adw. Krzysztof S. Szymański

« Powrót do listy aktualności