Uchwała Prezydium NRA w sprawie błędnych informacji nt. stawek adwokackich.

Wyjaśnienie Prezydium NRA w sprawie błędnych informacji nt. stawek adwokackich.

22.02.2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę, w której wyraziło stanowczy sprzeciw wobec nieprawdziwych i społecznie szkodliwych wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w szczególności stwierdzenia, jakoby poprzedni Minister Sprawiedliwości wprowadził „/…/ nawet tysiąc procent podwyżek za usługi radcowskie i adwokackie”, przedstawionych podczas debaty sejmowej nad odwołaniem Ministra Sprawiedliwości w dniu 20 lutego 2019 r.

Prezydium NRA przypomina, że system ustalania wysokości zwrotu kosztów pomocy adwokackiej nie ulegał zasadniczym zmianom na przestrzeni ponad dwudziestu lat, a obowiązujące aktualnie stawki rzędu kilkuset złotych za prowadzenie sprawy w danej instancji niejednokrotnie nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów jej prowadzenia.

Warto przypomnieć, że Minister Sprawiedliwości jest ustawowo zobowiązany do ustalenia zasad obliczania kosztów zastępstwa procesowego, których wysokość powinna uwzględniać rodzaj i charakter sprawy, stopień jej skomplikowania oraz wymagany dla rzetelnego jej poprowadzenia nakład pracy adwokata. – piszą adwokaci i dodają, że obowiązujące stawki stanowiące podstawę zwrotu kosztów procesu są na symbolicznym poziomie.

W uchwale Prezydium NRA podkreśla, że koszty zastępstwa procesowego i pomocy adwokackiej zasądzane na rzecz strony wygrywającej proces stanowią w istocie prawo obywatela do żądania zwrotu poniesionych wydatków. – Zmiana wysokości zasad określania zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, o której wprowadzenie od lat wnosi Naczelna Rada Adwokacka, to w rzeczywistości dążenie do stworzenia gwarancji dostępu obywatela do sądu i wymiaru sprawiedliwości. Zwrot kosztów pomocy adwokackiej dokonywany jest bowiem na rzecz korzystającej z pomocy prawnej strony procesu, nie zaś na rzecz adwokata. – czytamy.

Mając na uwadze konstytucyjne prawo obywatela do sądu oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej po raz kolejny apeluje do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac nad zmianą systemu ustalania wysokości zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz określenie wysokości stawek na poziomie gwarantującym obywatelom możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy i realizację prawa do sądu.

Przykładowo, za pomoc prawną z zakresu prawa pracy stawki wynoszą obecnie nawet 120 zł, z zakresu ubezpieczeń społecznych 180.

Uchwała:file-uchwala-nr-1102019obiegowo-26608

« Powrót do listy aktualności