UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SZTANDARU IZBY ADWOKACKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

W dniu 9 kwietnia 2016 r  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego   podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, odbyła się uroczystość poświęcenia Sztandaru Izby.

W uroczystości , której przewodniczył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Krzysztof S. Szymański , udział wzięli zaproszeni goście  : Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Andrzej Zwara, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela , opiekun  naszej Izby z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Zenon Marciniak, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak , Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze ,  Sędzia   Bugumił Hoszowski , prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr Piotr Mysiak oraz ksiądz biskup  dr Stefan Regmunt .

Sztandar Izby Adwokackiej w Zielonej Górze , wprowadzony został na salę przez adw. Alicję Łuczyńską w asyście  adw. Jacka Dużyńskiego i Piotra Brzozowskiego.

Aktu poświęcenia Sztandaru dokonał ksiądz biskup dr Stefan Regmunt, który po zakończeniu uroczystej  ceremonii , w krótkim wystąpieniu , podkreślił  znaczenie sztandaru  dla tożsamości Izby, tradycji, historii oraz więzi łączącej pokolenia członków Lubuskiej Palestry.

Licznie zgromadzeni adwokaci , gromkimi oklaskami przyjęli słowa księdza biskupa dr. Stefana Regmunta, wyrażając tym samym , zdecydowaną aprobatę dla inicjatywy  ustanowienia Sztandaru dla Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

Krótką przerwę w obradach , koleżanki i koledzy adwokaci  wykorzystali na zrobienie pamiątkowych zdjęć na tle wyjątkowo efektownego sztandaru Izby.

Adw. Lech Kochaniak

« Powrót do listy aktualności