UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM III EDYCJI KONKURSU OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE NA PUBLIKACJĘ O TEMATYCE PRAWNEJ

W dniu 9 kwietnia 2016 r  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego   podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom  III Edycji Konkursu Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze na publikację o tematyce prawnej.

W uroczystości , której przewodniczył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Krzysztof S. Szymański , udział wzięli zaproszeni goście  : Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Andrzej Zwara, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela , opiekun  naszej Izby z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Zenon Marciniak, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak , Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze ,  Sędzia   Bugumił Hoszowski , prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr Piotr Mysiak oraz ksiądz biskup  dr Stefan Regmunt .

Konkurs na który wpłynęło 11 prac , adresowany był do dziennikarzy Ziemi Lubuskiej publikujących w prasie, radiu i telewizji .

Komisja Konkursowa w składzie  :

– Dziekan ORA w Zielonej Górze adw. Krzysztof S. Szymański – przewodniczący,

– adw. Lech Kochaniak – sekretarz,

– red. Artur Łukasiewicz,

– red. Grażyna Walkowiak,

– adw. Artur Wiśniewski,

przyznała pierwszą nagrodę w kwocie 3000,00 zł red. Mai Sałwackiej z Gazety Wyborczej , za reportaż opublikowany w Dużym Formacie Gazety Wyborczej , pod tytułem „ Żyć na konto Nowickiego”. Drugą nagrodę i 2000,00 zl   otrzymał red. Cezary Galek z Radia Zachód  za reportaż radiowy    pod tytułem : „ Prywatne śledztwo”.

Komisja wyróżniła dodatkowo  reportaż  red. Izabeli Patek z Radia Zachód  pod tytułem „ Jak rodzona matka” oraz artykuł  red. Kamila Siałkowskiego z Gazety Wyborczej pod tytułem: „ Śmiertelne zabawy z bronią”.

Laudacje  pod adresem nagrodzonych wygłosił przewodniczący Komisji Konkursowej Dziekan ORA w Zielonej Górze adw. Krzysztof S. Szymański . W podsumowaniu  obrad Komisji, podkreślił wysoki poziom prac zgłoszonych do Konkursu  i wyraził nadzieję , że kolejna IV  edycja, będzie obfitowała w jeszcze ciekawsze publikacje   o tematyce prawnej  a sam Konkurs przyczyni się do rozwiązania przeróżnych  problemów prawnych i przy okazji  podniesie  poziom świadomości prawnej nie tylko lokalnej społeczności.

Każdy z laureatów po odebraniu nagrody oraz pamiątkowego dyplomu w krótkim wystąpieniu , dziękując za wyróżnienie , przedstawił    sprawę , która stała się przedmiotem nagrodzonej publikacji , oraz wskazał cel jaki w sferze praw i wolności obywatelskich ,chciał osiągnąć poprzez zgłoszoną do Konkursu pracę  .

Koleżanki i koledzy adwokaci, licznie uczestniczący w Zgromadzeniu nagrodzili laureatów Konkursu gromkimi brawami .

Adw. Lech Kochaniak

 

« Powrót do listy aktualności