WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA SZKOLENIE APLIKANTÓW ADWOKACKICH W 2015 ROKU

Uprzejmie informuję, iż opłata roczna za szkolenie aplikantów adwokackich, której uiszczenie jest obowiązkiem każdego aplikanta wynikającym z mocy §5 pkt h Regulaminu Odbywania Aplikacji Adwokackiej, wynosi w bieżącym roku szkoleniowym 5 337,50 zł.

Opłatę tą należy uiścić jednorazowo na rachunek bankowy nr:

55 1090 1535 0000 0001 1546 3862

w terminie do 28 lutego 2015 roku.

Jednocześnie informuję, iż na posiedzeniu ORA w dniu 29 stycznia 2015 roku podjęta zostanie uchwała określająca możliwości i warunki uiszczenia tej opłaty w ratach przez aplikantów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W związku z tym bardzo proszę o nieskładanie do czasu podjęcia tej uchwały ewentualnych wniosków o rozłożenie na raty płatności składki rocznej.

KIEROWNIK SZKOLENIA

adw. Wiesław Kaczmarek

« Powrót do listy aktualności