XII Krajowy Zjazd Adwokatury.

W dniach 25-26 listopada w Krakowie odbył się XII Krajowy Zjazd Adwokatury.

Adwokaci oceniali kondycję naszego zawodu, mówili o zagrożeniach pozycji ustrojowej władzy sądowniczej i publicznej roli adwokatury, której zadaniem, oprócz niesienia pomocy prawnej, jest współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich.

Zjazd podjął uchwały, które wyznaczają zadania adwokatury na najbliższe lata, a także uchwałę w sprawie ładu konstytucyjnego, fundamentalnego znaczenia tajemnicy adwokackiej i konieczności reformy systemu pomocy prawnej.

Zjazd wybrał nowe władze adwokatury.

Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej został adw. Jacek Trela z Warszawy.

Wśród nowo wybranych członków Naczelnej Rady Adwokackiej jest liczna grupa adwokatów młodszego pokolenia.

Zjazd adwokatury wybrał adw. Lecha Kochaniaka w skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Adw. Tadeusz Dobiecki został zastępcą członka Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Wyrażam przekonanie, że przebieg Zjazdu i treść podjętych uchwał będą znaczącym impulsem dla budowania pozycji naszego środowiska, jako ważnego samorządu zaufania publicznego, obecnego w życiu publicznym.

Naszą Izbę na Zjeździe reprezentowali adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda, adw. Aneta Sołtysiak-Radzik, adw. Tadeusz Dobiecki, adw. Lech Kochaniak, adw. Andrzej Kosik, adw. Jerzy Wierchowicz.

W Zjeździe brał udział również Dziekan Izby- adw. Krzysztof Seweryn Szymański.

Cały przebieg Zjazdu, w tym wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jest zarejestrowany na stronie www.kza2016 pl.

Zachęcam do zapoznania się zarówno z tym wystąpieniem, jak również innych gości Zjazdu i jego uczestników.

adw. Krzysztof S. Szymański

« Powrót do listy aktualności