23. posiedzenie naukowe Katedry Prawa Cywilnego UZ, Zielona Góra, 07.05.2018r. Zielona Góra

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
W uzgodnieniu z dr Piotrem Mysiakiem, prodziekanem Wydziału Prawa i prof. Arkadiuszem Wudarskim, w ramach współpracy Izby Adwokackiej z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym  Katedry Prawa Cywilnego, które odbędzie się   w dniu  – 7.05.2018 godz.18, w budynku Wydziału Prawa – Plac Słowiański 9, sala nr 104
Udział w posiedzeniu upoważnia do przyznania 2 punktów szkoleniowych.
Tematem posiedzenia będzie referat Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze o tytule „Podróże służbowe-czas pracy kierowców”.
adw. Tadeusz Dobiecki
« Powrót do listy aktualności