Zaproszenie na konferencję naukową, 06.04.2017r. Zielona Góra

Zaproszenie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym”. Konferencja  odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 roku w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego (sala nr 205).

Plan konferencji do pobrania:

PROGRAM KONFERENCJI DOBRA OSOBISTE

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji na temat aktualnych problemów, które są identyfikowane w doktrynie i w praktyce stosowania prawa w dziedzinie ochrony dóbr osobistych. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie obrad znajdą się m.in. dobra osobiste osób prawnych, obowiązki administratorów serwisów internetowych, zagadnienie dóbr osobistych w postępowaniu sądowym, problematyka wykorzystania najnowszych środków dowodowych w sprawach o rozwód i separację, zadośćuczynienie pieniężne,  prawnokarna ochrona godności oraz wizerunku. Referatom stricte poświęconym prawu polskiemu będą towarzyszyły rozważania umieszczające tę problematykę w nieco szerszym kontekście, a mianowicie prawa UE oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji.

Uwaga zapisy zamknięte z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc!

Opłatę konferencyjną w wysokości 50 złotych należy uiścić po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Aplikanci adwokaccy nie ponoszą opłaty konferencyjnej.

Numer rachunku bankowego: 36 2130 0004 2001 0369 6994 0001

Dane odbiorcy: Ekobud Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 45A, 65-021 Zielona Góra

Tytuł przelewu: posiłek – konferencja 6 VI 2017 Zielona Góra

Opłata konferencyjna obejmuje koszty uczestnictwa, cateringu oraz przygotowania i druku materiałów konferencyjnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rejestracji. W razie wątpliwości o możliwości uczestnictwa będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie prosimy o sprawne rejestrowanie się, gdyż liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

Za udział w konferencji można uzyskać 6 punktów szkoleniowych.

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Dr hab. Martyna Łaszewska – Hellriegel, prof. UZ,

m.laszewska-hellriegel@wpa.uz.zgora.pl

Członkowie:

Dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. UWr

Dr hab. Maciej Małolepszy, prof.UZ,

Dr hab. Hanna Paluszkiewicz prof. UZ,

Adw. Krzysztof Seweryn Szymański

Dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. UZ

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr Joanna Markiewicz-Stanny

j.markiewicz-stanny@wpa.uz.zgora.pl

Członkowie

Adw. Tadeusz Dobiecki

Dr Piotr Mysiak

Dr Magdalena Skibińska

konferencjauz@gmail.com

« Powrót do listy aktualności