Zaproszenie na konferencję „Środki zabezpieczające” – Warszawa, 22.05.2019r.

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt skierować do Państwa, oprócz pisemnego zaproszenia, które
mam nadzieję już Państwo otrzymali, zaproszenie drogą elektroniczną na
ogólnopolską konferencję naukową organizowaną przez Katedrę Prawa
Karnego UKSW w Warszawie w ramach cyklu Bielańskie Kolokwia Karnistyczne
na temat: „Środki zabezpieczające”. Konferencja odbędzie się 22 maja
2019 roku (środa) w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 w budynku
„Auditorium Maximum”.

W imieniu Katedry chciałbym ponowić zaproszenie. W załączeniu
przesyłam: Zaproszenie skierowane do Państwa od Dziekana Wydziału Prawa
i Administracji UKSW prof. dr. hab. Marka Michalskiego oraz Kierownika
Katedry Prawa Karnego prof. dr hab. Jarosława Majewskiego, Program
Konferencji oraz Informacje organizacyjne.

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że termin rejestracji uczestników
upływa 8 maja 2019 roku. W celu dokonania rejestracji zachęcam do
skorzystania z linku poniżej:
http://wpia.uksw.edu.pl/bielanskie.kolokwia.karnistyczne

Konferencja rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem w równiej
mierze ze strony przedstawicieli nauki jak i praktyki, w tym adwokatów,
prokuratorów i sędziów. Wpisała się już na stałe w obraz polskiej
karnistyki, stając się miejscem spotkań jej najwybitniejszych
przedstawicieli oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które w życiu
zawodowym stoją po przeciwnych stronach sali sądowej.

Serdecznie proszę o przekazanie niniejszego zaproszenia wszelkim
zainteresowanym pełnomocnikom procesowym, w tym również aplikantom.

Z poważaniem

dr Piotr Zakrzewski
Adiunkt/Sekretarz
Katedra Prawa Karnego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Program:

Program i informacje organizacyjne Bielanskie Kolokwium 2019

« Powrót do listy aktualności