Zaproszenie na konferencję. Toruń, 16-17 maja 2019r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

W dniach 16-17 maja 2019 r. odbędzie się organizowana przez Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji UMK Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

„Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”

Współorganizatorzy Konferencji:

Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

Główna Komisja Orzekająca

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Miasto Toruń

MIEJSCE KONFERENCJI:Toruń, Hotel Bulwar, ul. Bulwar Filadelfijski 18

Rejestracja jest prowadzona w ramach przewidzianego limitu miejsc do dnia 20 kwietnia 2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). Warunkiem zarejestrowania uczestnika jest przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego a następnie wniesienie opłaty konferencyjnej. Formularze zgłoszeniowe w postaci skanów należy przesyłać elektronicznie na adres: dfp2019@umk.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy potwierdzają jego otrzymanie poprzez zwrotną wiadomość e-mail. W terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty konferencyjnej w kwocie 400 zł przelewem bankowym na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: DFP, imię i nazwisko uczestnika.

Prosimy nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od nas potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte! Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji w dniach 16-17 maja, przerwy kawowe, 2 lunche, uroczystą kolację, materiały konferencyjne. Opłata dokonana przez zarejestrowanego uczestnika nie podlega zwrotowi. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i kosztów noclegu. Szczegółowe informacje: https://dfp2019.umk.pl/pages/main_page/

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Kierownik

Zakładu Prawa Budżetowego

i Finansów Samorządu Terytorialnego

 

« Powrót do listy aktualności