Zaproszenie na szkolenie – Zielona Góra 19.03.2016 r.

Szanowni Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie zawiadamiamy, iż rozpoczynamy nowy cykl szkoleniowy w roku 2016.

Już w dniu  19 marca 2016 roku odbędzie się pierwsze w tym roku adwokackie szkolenie stacjonarne dla adwokatów – członków naszej Izby Adwokackiej.

Szkolenie odbędzie się w AULI 205 Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze.

Przedstawiamy wykładowców i tematy szkoleniowe:

W godzinach 10:00 – 11:30 wykład poprowadzi Referendarz Sądowy z VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sulechowie Paweł Luczek.

Temat wykładu: „Hipoteka przymusowa. Podstawy wpisu, suma hipoteki, podział zabezpieczenia, wykreślenie.” A także, jeżeli czas pozwoli „Jak czytać księgę wieczystą, jak znaleźć numer księgi, jak ujawnić postanowienia o zniesieniu współwłasności i dziale spadku”.

Następnie zapraszamy na krótką przerwę kawową.

W godzinach 12:00 – 13:30 wykład poprowadzi dr iur. Witold Sawicz.

Temat wykładu: „Umowa o roboty budowlane i Ogólne Warunki Kontraktowe FIDIC – zarys problematyki w polskiej praktyce”.

Jednocześnie informujemy, iż udział w powyższym szkoleniu stacjonarnym zapewnia zdobycie 4 punktów szkoleniowych, zaś obowiązek doskonalenia zawodowego wynika z treści o uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z 13.11.2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” (obwieszczenie Prezesa NRA z dnia 15.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu „O doskonaleniu zawodowym adwokatów).

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Integracji Zawodowej

« Powrót do listy aktualności