Zarządzenie Dziekana ORA z dnia 30.04.2020r. o godzinach pracy Biura ORA w ZG.

Zarządzenie Dziekana ORA adw. Krzysztofa Szymańskiego z dnia 30 kwietnia 2020r.

  1. Uchylam zarządzenie z dnia 16 marca 2020 roku.
  2. Od dnia 04 maja 2020 roku Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze będzie czynne w godzinach    8:00 do 15:00 do odwołania.

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

w Zielonej Górze

 adw. Krzysztof S. Szymański

« Powrót do listy aktualności