Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze – 09.04.2016r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 roku podjęła uchwałę o zwołaniu Zgromadzenia Izby Adwokackiej na dzień 9 kwietnia 2016 roku.
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Zielonej Górze
adw. Krzysztof S. Szymański

« Powrót do listy aktualności