Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze z dnia 09.04.2016r. – wyniki wyborów.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, w dniu 09.04.2016r. wybrało na nową kadencję 2016-2020 następujące osoby.

Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze został adw. Krzysztof Seweryn Szymański.

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Zielonej Górze został adw. Maciej Mania.

Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Zielonej Górze został adw. Błażej Kowalczyk.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Zielonej Górze został adw. Maciej Klikowicz.

Członkami Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, (wymienieni w kolejności alfabetycznej), zostali:

– adw. Tadeusz Dobiecki,

– adw. Jacek Dużyński,

– adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda,

– adw. Robert Kornalewicz,

– adw. Andrzej Kosik,

– adw. Piotr Majchrzak,

– adw. Tadeusz Smykowski,

– adw. Aneta Sołtysiak-Radzik,

– adw. Filip Woziński,

– adw. Magdalena Zoryło-Kopeć.

Zastępcami Członków Okręgowej Rady Adwokackiej zostali:

– adw. Tomasz Kucharski,

– adw. Anna Pawlikowska-Filar.

Sędziami Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, (wymienieni w kolejności alfabetycznej), zostali:

– adw. Paweł Bogacki,

– adw. Dorota Depczyńska-Maruszak,

– adw. Tomasz Gondek,

– adw. Czesław Gudzowski,

– adw. Magdalena Hęćka,

– adw. Stanisław Hęćka,

– adw. Lucjan Jamróz,

– adw. Bogdan Kamiński,

– adw. Sebastian Kaszewski,

– adw. Jacek Kochaniak,

– adw. Marek Kokowski,

– adw. Jędrzej Łagoda,

– adw. Joanna Poradzisz,

– adw. Anna Witek.

Zastępcami sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Zielonej Górze zostali:

– adw. Piotr Brzozowski,

– adw. Jarosław Leszczyński.

Członkami Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, (wymienieni w kolejności alfabetycznej), zostali:

– adw. Anna Cieślak,

– adw. Paweł Jurewicz,

– adw. Rafał Przybylak.

Zastępcami członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Zielonej Górze zostali:

– adw. Małgorzata Bąk,

– adw. Bogdan Pikala.

Delegatami Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, (wymienieni w kolejności alfabetycznej), zostali:

– adw. Tadeusz Dobiecki,

– adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda,

– adw. Lech Kochaniak,

– adw. Andrzej Kosik,

– adw. Aneta Sołtysiak-Radzik,

– adw. Jerzy Wierchowicz.

Ukonstytuowanie się organów Izby nastąpi  w terminie 14 dni od daty wyborów.

« Powrót do listy aktualności