Znak Adwokatury Polskiej

Naczelna Rada Adwokacka uchwałą z dnia 19 czerwca 2009 roku wprowadziła nowy znak Adwokatury Polskiej.

Korzystając z niego adwokaci będą mogli zaznaczyć swoja zawodową odrębność oraz wyraźnie podkreślić swoje wysokie kwalifikacje zawodowe. Prawo posługiwania się znakiem oznacza możliwość jego użycia na wizytówkach, papierach firmowych oraz tablicach informacyjnych każdego z adwokatów.

Wizerunek stylizowanego orła z literami AP – czyli skrót nazwy „Adwokatura Polska” – to symbol przynależności zawodowej do samorządu adwokackiego a jednocześnie samorządowa gwarancja jakości usług. Ułatwi to obywatelom poszukiwanie rzetelnej obsługi prawnej. Nowy znak jest także symbolicznym podkreśleniem wspólnoty Adwokatów.

Stosowanie nowego znaku jest dobrowolne, ale zalecane przez Naczelną Radę Adwokacką. Nie oznacza to konieczności rezygnacji ze znaków graficznych używanych dotychczas przez kancelarie.

Reguły korzystania za znaku zostały określone w uchwale Prezydium NRA z dnia 23.07.2009r., która znajduje się na stronie www.nra.pl.

Stosownie do treści §6 powołanej wyżej uchwały Prezydium NRA, adwokat może korzystać z księgi znaku po wydaniu jej przez Dziekana ORA lub osobę do tego upoważnioną.

Księga znaku w wersji elektronicznej wraz regulaminem jego stosowania jest do odebrania w biurze ORA w Zielonej Górze po uprzednim osobistym podpisaniu protokołu odbioru przez odbierającego adwokata.

Sekretarz ORA
Adw. Lech Kochaniak

« Powrót do listy aktualności