Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Szkolenie stacjonarne, Zielona Góra, dnia 03.06.2017r., „Praktyczne aspekty sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostęp do adwokata podczas pierwszych czynności w procesie karnym – standardy wyznaczone w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału.”

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Zielonej Górze w dniu 3 czerwca 2017 r.  w godzinach 11:00 –  13:00.

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie 3 punktów szkoleniowych.

Proszę o zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu w terminie do 15 maja 2017 r. na adres:

szkolenia@adwokatura.zgora.pl
Szkolenie obejmie wykład:

„Praktyczne aspekty sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostęp do adwokata podczas pierwszych czynności w procesie karnym – standardy wyznaczone w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału.”

Wykład poprowadzą i będą odpowiadać na Państwa pytania: adw. Justyna Metelska (przewodnicząca KPCz przy NRA) oraz adw. Małgorzata Mączka-Pacholak (wiceprzewodnicząca KPCz przy NRA).

Szkolenie jest organizowane przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w kooperacji z Komisją Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze.

Miejsce szkolenia zostanie wskazane w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Adw. Magdalena Pająk

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej

Seminarium „Ramy prawne i praktyczne aspekty wykonywania zagranicznych tytułów egzekucyjnych w sporach konsumenckich”, 17 maja 2017 r., Słubice.

Szanowni Państwo,


Brandenburska Centrala Konsumentów (Verbraucherzentrale Brandenburg) zaprasza do udziału w seminarium pt. „Ramy prawne i praktyczne aspekty wykonywania zagranicznych tytułów egzekucyjnych w sporach konsumenckich”, które odbędzie się 17 maja 2017 r.

Seminarium jest częścią międzynarodowego projektu pt. „Egzekwowanie praw konsumenckich w sporach transgranicznych“ realizowanego we współpracy z partnerami: Federacją Konsumentów oraz Centrum Europejskiej Ochrony Konsumentów w Kehl/Strasburgu. Projekt ten jest dofinansowany przez Komisję Europejską.

Celem seminarium jest usystematyzowanie i porównanie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie wykonywania zagranicznych tytułów egzekucyjnych w sporach z udziałem konsumentów w Niemczech, Francji i Polsce oraz zdefiniowanie pojawiających się w związku z tym problemów. Doświadczeniem praktycznym podzielą się z nami również referendarze sądowi, komornicy oraz adwokaci. Wraz z przedstawicielami nauki oraz praktykami chcemy omówić następujące zagadnienia: Przed jakimi wezwaniami stoją konsumenci, sędziowie, adwokaci i referendarze sądowi? W jaki sposób można usprawnić dochodzenie roszczeń? Gdzie zachodzi konieczność zmian?

Seminarium odbędzie się w Collegium Polonicum w Słubicach. W załączniku znajduje się szczegółowy program. Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki.
Prosimy o potwierdzenie udziału faksem (+ 49 335 500 80 222) lub e-mailem (konsument@vzb.de) do dnia 10 maja 2017 r. Można przy tym skorzystać z załączonego formularza.


Będziemy zaszczyceni, jeżeli 17 mają 2017 r. wezmą Państwo udział w naszym seminarium.


Z poważaniem
Katarzyna Trietz

Sympozjum szkoleniowe naszej Izby, 26 – 28 maja 2017 r., Kołobrzeg.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum szkoleniowym naszej Izby, które odbędzie się w dniach 26 – 28 maja 2017 r. w Kołobrzegu.

Tym razem ugości nas Hotel Aquarius Spa ***** przy ul. Kasprowicza 24 w Kołobrzegu.

(bliższe informacje o obiekcie: www.aquariusspa.pl)

Udział w sympozjum umożliwi uzyskanie 12 punktów szkoleniowych.

Szczegółowy plan szkolenia zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Koszt udziału w sympozjum dla adwokatów będących członkami Izby Adwokackiej w Zielonej Górze wynosi 560 zł.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest przesłanie do dnia 24 kwietnia 2017 r. na adres mailowy: j.senkowska@go.travel.pl

formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty, który zawiera imię i nazwisko oraz dopisek : „Sympozjum ORA 2017”, dokonanej na:

Konto: Biuro Podróży Andrzej Gołdyka, Citi Handlowy,

nr 63 1030 0019 0109 8530 0040 3188

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA:

formularz.zgloszeniowy.ora.kolobrzeg.2017.aquarius(1)

AGENDA DO POBRANIA:

agenda.sympozjum.2017(1)

Prosimy o terminowe wysyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszam

w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej i Komisji Doskonalenia Zawodowego

adw. Aneta Sołtysiak – Radzik

Wicedziekan ORA

Ogólnopolska konferencja „Dwie dekady Konstytucji – doświadczenia i wyzwania”, Opole, 27.10.2017r.

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Politechnika Opolska

oraz

Zakład Teorii i Filozofii Prawa

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Opolski

Zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Dwie dekady Konstytucji – doświadczenia i wyzwania

Która odbędzie się pod honorowym patronatem

Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara

Deputowanej do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej

Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu

oraz

Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego

W tym roku mija rocznica 20 lat od uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej wspólnie z Zakładem Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego postanowiły wykorzystać tę okrągłą rocznicę jako pretekst do dyskusji na temat funkcjonowania ustawy zasadniczej w przestrzeni prawa krajowego i europejskiego. Ostanie lata bardzo wyraźnie pokazały, iż konieczna jest pogłębiona refleksja nad przestrzeganiem podstawowych zasad i wartości konstytucyjnych oraz praw człowieka w niestabilnym otoczeniu wewnętrznym i międzynarodowym.

Zamysłem organizatorów planowanej konferencji jest uczynienie przedmiotem wygłaszanych referatów i dyskusji szerokiego spektrum problemów związanych z funkcjonowaniem Konstytucji RP przez dwadzieścia lat jej obowiązywania, między innymi takich jak:

  • analiza praktyki stosowania ustawy zasadniczej, w szczególności jej aksjologicznych podstaw i sposobu interpretacji zasad ustrojowych wobec problemów, które ujawniły się w ostatnim czasie
  • prawa i wolności człowieka i obywatela w sytuacji przeobrażeń społecznych i kryzysu sądownictwa. W ramach tego obszaru konieczne jest odniesienie się zarówno do rozwoju społeczno-ekonomicznego i jego wpływu na prawa człowieka, jak i poszukiwania skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony praw jednostek w obliczu kryzysu sądownictwa, w tym sądownictwa konstytucyjnego, a także refleksja nad alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów,
  • problematyka funkcjonowania i kompetencji organów władzy publicznej na tle między innymi zasady trójpodziału władzy,
  • doświadczenia wynikające z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej i wyzwania związane z perspektywą przystąpienia do strefy euro.

Konferencja odbędzie się w Opolu w dniu 27 października 2017 roku, przy ul. Waryńskiego 4 w budynku CeNaBiz.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 czerwca 2017 roku. Opłata konferencyjna wynosi symboliczne 50 zł i obejmuje posiłki w trakcie konferencji, materiały konferencyjne oraz publikację referatów wygłoszonych podczas konferencji (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w monografii lub w czasopiśmie naukowym. Tekst referatu przeznaczony do publikacji powinien być przesłany do 15 listopada 2017 roku i nie przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami.

Opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł wnieść należy do 15 września 2017 roku na następujący rachunek:

Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Nr 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646

z dopiskiem: Konferencja Konstytucja oraz imię i nazwisko uczestnika

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres  konferencja2017.konstytucja@gmail.com

 

Komitet organizacyjny:

  • dr Monika Haczkowska (Tel. 603 868 565)
  • dr Hanna Duszka – Jakimko (tel. 501 203 857)
  • dr Filip Tereszkiewicz (Tel. 600 190 263)

 

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Kazimierz Działocha

Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Rektor PO

Prof. dr hab. Krzysztof Malik – Prorektor PO ds. studentów i inwestycji

Dr hab. Piotr Stec, prof. UO (UO, WPiA)

Dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, prof. UWr (UWr, WPAiE)

Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (UWr, WPAiE)

Prof. dr hab. Kazimierz Szczygielski (PO)

Prof. dr hab. Krystian Heffner (PO)

dr Hanna Duszka – Jakimko (UO)

dr Monika Haczkowska (PO)

Ogłoszenia!

LOKALE:

Ogłoszenie lokal – Gorzów Wlkp.

Ogłoszenie lokal -Zielona Góra

APLIKANCI:

ogłoszenie-aplikant-Jan-Wilczynski-

oferta zatrudnienia aplikanta adwokackiego krosno odrz.

kancelaria zatrudni aplikanta adwokackiego zary

ogłoszenie – aplikant-Zielona Gora

ogłoszenie aplikant adwokacki Gorzów – adw. Woziński

ogłoszenie adw. Piotr Majchrzak

ogloszenie-poszukiwany-aplikant-m-cz

ogloszenie-aplikant-lub-aplikanci-i-roku-gorzow-wlkp

rekrutacja-aplikant-adwokacki-gorzow-wlkp

ogłoszenie-aplikant-adwokacki-który-zdał-w-tym-roku-egzamin-Gorzow-Wlkp

Ogłoszenie-aplikant-adwokacki-Zielona-Góra

Ogłoszenie poszukiwany aplikant – Słubice

Ogłoszenie poszukiwany aplikant – Nowa Sól

ogłoszenie-aplikant adw. Haładuda

Ogłoszenie poszukiwany aplikant – Zielona Góra 2

Ogłoszenie poszukiwany aplikant – Zielona Góra 3

Ogłoszenie poszukiwany aplikant – Zielona Góra 4

Ogłoszenie poszukiwany aplikant – Zielona Góra 5

Ogłoszenie poszukiwany aplikant – Zielona Góra 6

Ogłoszenie poszukiwany aplikant – Zielona Góra 7

Ogłoszenie poszukiwany aplikant – Zielona Góra

Ogłoszenie poszukiwany aplikant – Żary

Ogłoszenie poszukiwany prawnik – Zielona Góra