Archiwa kategorii: Szkolenia Izby

Szkolenie stacjonarne, Zielona Góra, dnia 03.06.2017r., „Praktyczne aspekty sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostęp do adwokata podczas pierwszych czynności w procesie karnym – standardy wyznaczone w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału.”

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Zielonej Górze w dniu 3 czerwca 2017 r.  w godzinach 11:00 –  13:00.

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie 3 punktów szkoleniowych.

Proszę o zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu w terminie do 15 maja 2017 r. na adres:

szkolenia@adwokatura.zgora.pl
Szkolenie obejmie wykład:

„Praktyczne aspekty sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dostęp do adwokata podczas pierwszych czynności w procesie karnym – standardy wyznaczone w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału.”

Wykład poprowadzą i będą odpowiadać na Państwa pytania: adw. Justyna Metelska (przewodnicząca KPCz przy NRA) oraz adw. Małgorzata Mączka-Pacholak (wiceprzewodnicząca KPCz przy NRA).

Szkolenie jest organizowane przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w kooperacji z Komisją Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze.

Miejsce szkolenia zostanie wskazane w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Adw. Magdalena Pająk

Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej

Sympozjum szkoleniowe naszej Izby, 26 – 28 maja 2017 r., Kołobrzeg.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum szkoleniowym naszej Izby, które odbędzie się w dniach 26 – 28 maja 2017 r. w Kołobrzegu.

Tym razem ugości nas Hotel Aquarius Spa ***** przy ul. Kasprowicza 24 w Kołobrzegu.

(bliższe informacje o obiekcie: www.aquariusspa.pl)

Udział w sympozjum umożliwi uzyskanie 12 punktów szkoleniowych.

Szczegółowy plan szkolenia zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Koszt udziału w sympozjum dla adwokatów będących członkami Izby Adwokackiej w Zielonej Górze wynosi 560 zł.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest przesłanie do dnia 24 kwietnia 2017 r. na adres mailowy: j.senkowska@go.travel.pl

formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty, który zawiera imię i nazwisko oraz dopisek : „Sympozjum ORA 2017”, dokonanej na:

Konto: Biuro Podróży Andrzej Gołdyka, Citi Handlowy,

nr 63 1030 0019 0109 8530 0040 3188

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA:

formularz.zgloszeniowy.ora.kolobrzeg.2017.aquarius(1)

AGENDA DO POBRANIA:

agenda.sympozjum.2017(1)

Prosimy o terminowe wysyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszam

w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej i Komisji Doskonalenia Zawodowego

adw. Aneta Sołtysiak – Radzik

Wicedziekan ORA