Kończy się kadencja organów ORA w Zielonej Górze.

W dniu 9 kwietnia 2016 r., kończy się kadencja organów Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Gorze, wybranych w dniu 6 kwietnia 2013 r.

ORA Zielona Góra

Na zdjęciu:

W środkowym dolnym rzędzie: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Krzysztof Seweryn Szymański.

W dolnym rzędzie od lewej kolejno: Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Błażej Kowalczyk, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda, Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Aneta Sołtysiak-Radzik, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze i jednocześnie Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Tadeusz Dobiecki.

W górnym rzędzie od lewej kolejno: Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Tomasz Kucharski, Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Jacek Dużyński, adw. Robert Kornalewicz, adw. Andrzej Kosik, adw. Jan Wilczyński.

Na zdjęciu nieobecny jest Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Artur Wiśniewski i zastępcy Członków adw. Aleksandra Kwietniowska oraz adw. Mariusz Ratajczak.